Till föräldrar med barn på Jollen 2015-01-12

2015-01-12

 

Till föräldrar med barn på Jollen

 

Stockholm Stad har med kort varsel infört nya rutiner och regler för den öppna fritidsverksamheten när det gäller vårdnadshavares betalning för denna verksamhet.

Från och med 2015 kommer Stockholm Stad att ta 200 kr per barn och månad. I den summan är från och med nu mellanmålen inkluderade.

Ni kommer att få en faktura i slutet av månaden på 200 kr. Under 2015 kommer första fakturan i februari. Därefter faktureras ni i mars, april och maj för vårterminen och i september, oktober, november och december för höstterminen.

Utöver det kommer Föreningen Jollen att fakturera 800 kr till de föräldrar som väljer att vara med i föreningen. Det är ingen skillnad från tidigare. Den fakturan kommer att skickas ut i samband med höstterminens startar och ni väljer att ert barn ska vara medlemmar i föräldraföreningen Jollen vilket berättigar att ditt barn deltar i filmkvällar och discon. Medlemskapet i föreningen Jollen är idag läsårsvis och kommer inte att förändras. Avgiften betalas in via postgiro.

Skillnaden för barnen är att de framöver inte behöver anteckna om de äter mellanmål.

Denna förändring gäller alltså samtliga stadens öppna fritidsverksamheter och är ingenting som vår skola kan påverka. Ur personalsynpunkt är detta en fördel då vi slipper en hel del administration som frigör tid som vi kan lägga på verksamheten.

 

Med vänliga hälsningar

Emil Näslund