Till föräldrar med barn på Jollen 2015-01-12

2015-01-12   Till föräldrar med barn på Jollen   Stockholm Stad har med kort varsel infört nya rutiner och regler för den öppna fritidsverksamheten när det gäller vårdnadshavares betalning för denna verksamhet. Från och med 2015 kommer Stockholm Stad att ta 200 kr per barn och månad. I den summan är från och med nu […]