Hemvistets presentation

Hemvistets presentation  2012-2013

Vårt arbetslag består av 3  pedagoger. Fritidsledare,  förskollärare och barnskötare. Utöver det jobbar ytterligare 4st pedagoer med barn med behov av extra stöd.

Mixen av män och kvinnor, åldersspridning och talanger/intressen gör oss till ett starkt team. Här finns kompetenser och intresse för sport, It, skapande, litteratur, musik m.m.

Jollen består av ca 106 elever, varav  44 flickor och  62pojkar, årskurs 4 – 5.

Elevernas styrkor och socialförmåga  är varierande.

39 av eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Mellan elever och personal råder en öppen och positiv glad och lättsam atmosfär, vilket även tillfälliga besökare uppmärksammat och kommenterat.

Eleverna präglas av en optimism, nyfikenhet, och en vilja att prova på nya saker.

Vår ambition är att stärka elvernas sociala förmågor/ ”våga och vilja lite mera”.

Vi strävar efter ett förtoendefullt samarbete med elever, föräldrar och övriga skolan, vilket ökar elevens trygghet och sociala utveckling

Vi jobbar aktivt med att följa de allmänna råden för fritidshem/mellanstadieverksamhet.

Vår vision är att eleverna, när de blir vuxna, ska fungera som ansvarstagande människor i vårt samhälle.

Emil, Eva, Cim