Personal på Jollen

Therese Darzi – Biblioteksassistent 50%, Jollen 50 %

Cim Hansson – åk 5 och Jollen

Catharina ”Cattis” Ristare Del Barba – åk 6 och Jollen

Glenn Jonsson – åk 4 och Jollen

Magnus Holm – Boden/ rastverksamhet 50 %, åk 4 och Jollen 50 %