Personal på Jollen

Eva Söderberg, Cattis Ristare Del Barba, Emil Näslund, Glenn Jonsson, Inger Haglund, Pia Rastborg och Therese Darzi.