Så fungerar Jollen

Så här fungerar Jollen & Jollens föräldraförening
På vår skola har vi en eftermiddagsverksamhet för årskurs 4, 5 och 6 där upplägget är annorlunda jämfört med många andra skolor. Här har vi en kombination av dels den verksamhet som skolan bedriver men också att resurser skjuts till via den föräldraförening som finns. Just den aktiva föräldraföreningens insatser gör att vi kan erbjuda uppskattade aktiviteter som det annars inte skulle finnas möjlighet för, till exempel disco och filmkvällar.

Jollen arrangerar ett flertal ledarledda aktiviteter i veckan. Det kan vara enklare tokroliga tävlingar samt hobbyaktiviteter där vi provar på att skapa utifrån olika mattrial och tekniker. Jollen satsar även på musik där man får möjlighet att prova olika instrument mm. Åk 6 har även möjlighet att få träna dj teknik samt DMX styrning av discoljusen. Varje måndag har vi bokat hela idrottshallen 15.00-16.00 Övriga aktiviteter är på bestämda dagar, som: systuga, hobby, barometrar, minutenutmaningar, poängjakten, studiestöd, skapande m m.

En vecka under våren arrangerar Jollen ”Crazy Week” då utgår övriga aktiviteter.

Mellanmål

Mellanmålet serveras i Jollens lokaler som en buffé ca 14.00 – 15.30. Mellanmålskostnaden ingår i den månadsavgift du som förälder betalar till Staden.

Öppettider

Vi har öppet från skoldagens slut till 17.00 Viss ändring kan ske, se veckoplaneringen. Tre gånger per termin stänger Jollen 16.00 då hela skolans personal har personalmöte. Jollen stänger även 16.00 vid discon.

Lov

Under loven har vi öppet mellan kl. 08.00 – 16.30.
Jullovet och till viss del av sommarlovet har vi stängt. Lovaktiviteterna bestäms när vi vet hur många barn som kommer. Inför varje lov skickar vi hem en lapp där ni som vårdnadshavare fyller i om barnet ska vara hos oss under lovet.

Kvällsaktiviteter

OBS! Endast för medlemmar i föräldraföreningen Jollen.
Vi har en filmkväll för varje årkurs per termin. Då visar vi film och bjuder på tilltugg. Våra populära discokvällar har vi tre gånger per termin, kl 18.30 – 21.00. För att hinna förbereda stänger Jollen 16.00 discodagar. Vid dessa tillfällen samarbetar vårdnadshavare, styrelsen och pedagoger på Jollen. Vi ser det som väldigt viktigt att föräldrar hämtar sina barn efter discot. Inget barn får gå hem själv. På discona får eleverna .

Kostnader (hur jag blir medlem i skolans Jollen & föräldraförening Jollen.)

Terminsavgiften till skolan är för närvarande 950 kr/ termin som inkluderar mellanmål vilket är obligatoriskt och betalas på en separat räkning som skickas hem till er och ska betalas till utbildningsförvaltningen. För denna avgift får får barnet tillgång till Jollen från skoldagens slut till 17.00 samt lov 08.00-16.30. Första fakturan kommer i september. Därefter faktureras ni i oktober, november och december för höstterminen.     

OBS! Man måste betala skolans terminsavgift för att sen även kunna vara med i föräldraföreningen Jollen!

Årsavgiften till själva föreningen Jollen fastställs av föräldrar på varje årsmöte och är för närvarande 700kr/år. Den ger tillträde till disco, filmkvällar, samt vissa lovaktiviteter med mera. Avgiften betalas in till postgirokonto 22 80 51-9 Glöm inte att skriva namn och klass på ditt barn. Betala senast den 31/8!

Vi är medvetna om att det här kan upplevas som lite krångligt så för att exemplifiera:

”Jag vill att mitt barn ska kunna vara med på allt som Jollen erbjuder, hur gör jag då?”

1: Betalar den räkning som utbildningsförvaltningen skickar hem.

2: Betalar årsavgiften till Föräldraföreningen Jollen som är 700 kr/läsår innan 31/8

”Jag vill att mitt barn bara går på Jollen, inte deltar i filmkvällar och discon samt betalar extra för vissa lovaktiviteter”

1: Betalar den räkning som utbildningsförvaltningen skickar hem.

Vi som jobbar på Jollen är oerhört tacksamma för att det finns ett upplägg med en aktiv föräldraförening där så många som möjligt av barnen är medlemmar. Det ger oss en möjlighet att höja kvalitén på vår verksamhet och att vi då kan erbjuda aktiviteter som vi vet är både populära och viktiga för eleverna. Därför hoppas vi innerligt att så många som möjligt av er väljer att bli betalande medlemmar i föräldraföreningen Jollen.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig!

Telefonnumret till oss på Jollen är 08-508 42 788.
Vänliga hälsningar;

Tess, Eva, Cim, Alex, Cattis och Glenn.