Styrelsen läsåret 2018-19

Ordförande
Johanna Skoglund (5B)

Kassör
Andreas Söderström (4C och 6A)

Ledamöter
Camilla Urgell (2B och 4A)
Markus Björk(2C och 4C)
Mattias Bergström (3A och 4A)
Per Åström (5B)
Sara Dilan (4B)

Styrelsemedlemmar väljs på årsstämman som vanligtvis äger rum i maj.