Styrelsen

Styrelse

STYRELSEFÖRTECKNING FÖR FÖRENINGEN JOLLEN
Ordförande:

Eva de Fine Lich 5C

Ledamöter:

Maria Öfverbeck Eklund 5A

Maria Wahlbom 5B

Per Åström 4B

Sara Andersen Karlsson klass 4A

AnnaCarin Carlen klass 5A + 4A

Peter Holmberg  klass 4C

Cecilia Atterhög 5A + 4C

Gabriella Wiklund 5A