Verksamhetsplan för Jollen

Verksamhetsplan föreningen Jollen

Vår huvuduppgift är att stödja fritidsklubben och skolan i sitt arbete.

Fritidsklubbens viktigaste uppgift är att tillgodose meningsfull sysselsättning på eftermiddagen och under lov. Vi anser att barn i 10 – 13års åldern behöver en stabil och trygg vuxenkontakt. I vårt område finns ingen annan meningsfull eftermiddagsverksamhet (t ex parklek). Eftersom alla barn är olika har de olika behov. En del behöver mer aktiviteter medan andra barn vill bara komma och ”vara”. Vår målsättning är:

Att stödja skolan i sitt arbete.
Skapa en eftermiddagsverksamhet som gör att barnen kan lägga allt sitt fokus på skoldagen. Att barnen skall vara trygga i sig själva, ha egen initiativförmåga, ta avstånd från negativa handlingar och att känna empati.

Förutsättningar
Årsavgifter till föreningen ca 170.000kr år 2017
Engagerade och aktiva föräldrar.

Planering
Vi genomför ca 6-8 styrelsemöten med fritidsklubbens verksamhetsansvariga för att följa upp och se på vilket sätt vi kan stötta verksamheten.

Diskotek
Föreningen arrangerar 8st discon om året för föreningens medlemmar i samarbete med skolan samt andra skolor.

Filmkvällar
Föreningen arrangerar 2st/åk filmkvällar för medlemmar i samarbete med skolan.

Presentation av Jollen för årskurs 3
Varje år bjuds föräldrarna i årskurs 3 in till föreningens årsmöte samt informationsmöte.

Samarbete med skolan
Vi har ett gott och nära samarbete med skolan.

Aktiviteter
Vi stödjer fritidsklubbens olika aktiviteter främst ekonomiskt.

Lov
Vi stödjer fritidsklubbens olika lovaktiviteter främst ekonomiskt.

Information till barn och föräldrar
Med jämna mellanrum delar vi ut information till klasserna om föreningen. Vi har även en webbsida med information (www.jollen.se) där man kan läsa om vad som händer på fritidsklubben.