Händer i veckan

You are currently browsing the archive for the Händer i veckan category.

Äntligen är kalendariet uppdaterat för våren 2015!

2015-01-12

 

Till föräldrar med barn på Jollen

 

Stockholm Stad har med kort varsel infört nya rutiner och regler för den öppna fritidsverksamheten när det gäller vårdnadshavares betalning för denna verksamhet.

Från och med 2015 kommer Stockholm Stad att ta 200 kr per barn och månad. I den summan är från och med nu mellanmålen inkluderade.

Ni kommer att få en faktura i slutet av månaden på 200 kr. Under 2015 kommer första fakturan i februari. Därefter faktureras ni i mars, april och maj för vårterminen och i september, oktober, november och december för höstterminen.

Utöver det kommer Föreningen Jollen att fakturera 800 kr till de föräldrar som väljer att vara med i föreningen. Det är ingen skillnad från tidigare. Den fakturan kommer att skickas ut i samband med höstterminens startar och ni väljer att ert barn ska vara medlemmar i föräldraföreningen Jollen vilket berättigar att ditt barn deltar i filmkvällar och discon. Medlemskapet i föreningen Jollen är idag läsårsvis och kommer inte att förändras. Avgiften betalas in via postgiro.

Skillnaden för barnen är att de framöver inte behöver anteckna om de äter mellanmål.

Denna förändring gäller alltså samtliga stadens öppna fritidsverksamheter och är ingenting som vår skola kan påverka. Ur personalsynpunkt är detta en fördel då vi slipper en hel del administration som frigör tid som vi kan lägga på verksamheten.

 

Med vänliga hälsningar

Emil Näslund

 

 

 

 

Kallelse till  styrelsemöte i föräldraföreningen Jollen 22/10, kl 17.00 plats Jollen.

 

1.        Mötets öppnande

2.        Fastställa dagordningen

3.        Val till ordförande för mötet

4.        Val till sekreterare för mötet

5.        Val till protokolljusterare

6.        Föregående mötesprotokoll

7.        Rapporter

a)        Verksamhetsansvarig:

b)       Ekonomi:

8.        Övriga frågor

9.        Nästa styrelsemöte

10.     Mötet avslutat

 

Hälsningar

Eva

 

Kallelse till  styrelsemöte i föräldraföreningen Jollen 1/10 17.00 plats Jollen.

Närvarande:

 

1.        Mötet öppnande

2.        Dagordningen fastställdes

3.        Till ordförande för mötet valdes

4.        Till sekreterare för mötet valdes

5.        Till protokolljusterare valdes

6.        Föregående mötesprotokoll

7.        Rapporter

 

a)        Verksamhetsansvarig:

 

b)       Ekonomi:

 

8.        Övriga frågor

9.        Nästa styrelsemöte

10.     Mötet avslutades

 

 

Stockholm

 

_________________________________

 

Sekreterare

 

 

Protokoll justerare:

 

________________________________

 

________________________________

Jollen hälsar alla gamla och nya medlemar välkomna till ett nytt spännande år.

Kalendarium för terminen är uppdaterat samt så fungerar Jollen.

Varmt välkomna.

V.19: Grilla. Info möte åk:3 6/5 kl: 18.00 i skolans matsal. Årsmöte för föreningen Jollen 6/5 kl:18.30 i skolans matsal.   Hemligt.

V.20: 12/5 APT, Disco 16/5 åk:3,4 & 5. 5:c föräldrar.

V.21: Disco 23/5 Disco åk:6 Skeppet/Jollen

V.22: Burken, hemligt, Jollen stängt 30/5

V.23: Vattenkrig, grilla, tipspromenad

V.24: Skolavslutning 11/6 Alla föräldrar och syskon välkomna på avslutningstårta. Sommarlov (mer info kommer)

V.25: Sommarlov (mer info kommer) JOLLEN STÄNGER FÖR SOMMAREN 19/6

 

V.33: Jollen öppnar 14/8 för terminen.

Måndag: Hobby på Björken & te servering på boken.

Tisdag: Hobby på Björken, fruit lounge & styrelsemöte 17.00- 

Onsdag: Hobby på Björken & PS3

Torsdag: Hobby på Björken & fixa inför discot.

Fredag: Hobby på björken.
Disco för medlemmar i föräldraföreningen Jollen
Tid: 18.30-21.30
Tema: Alla hjärtans dag <3

Jollen har haft problem med hemsidan som nu ska vara fixat, sidan uppdateras under veckan och redan nu kan man se kalendariumet för vårterminen.

Måndag: Smörgås, mjölk, skinka, ost

Tisdag: Risgrynsgröt

Onsdag: Fruktsallad

Torsdag: Yoghurt, flingor

Fredag: Tortillas!

 

 

Måndag: Hobby på Björken & te servering på boken.

Tisdag: Hobby på Björken & 4-irad.

Onsdag: Hobby på Björken & fixa inför Muerte a la piñata

Torsdag: Hobby på Björken & fixa inför Muerte a la piñata

Fredag: Jollenråd 09.00 & Muerte a la piñata

« Older entries § Newer entries »