Personal på Jollen

Eva Söderberg, Cattis Ristare Del Barba, Cim Hansson, Glenn Jonsson, Alexander Åman och Therese Darzi.